Bấm để tải app toanquocnhanh.vn:

Tài khoản ký quỹ là gì?

16:28:30 07-05-2020

+ Tài khoản ký qũy là tài khoản của quý khách dùng để lưu giữ số tiền tại của quý khách tại toanquocnhanh.vn.

+ Tài khoản này sẽ dùng để bù trừ số tiền vận chuyển trong trường hợp khấu trừ tài chính bị âm. Hoặc quý Shop có thể dùng tiền này để miễn phí ship cho khách hàng của mình.

+ Tài khoản này cũng dùng để lưu số tiền đối soát hàng ngày nếu quý khách chưa muốn chuyển khoản về tài khoản ngân hàng.

Các bài viết liên quan khác

Happy customers