Bấm để tải app toanquocnhanh.vn:

Đối soát và thanh toán 2/3/4/5/6 hàng tuần

23:05:45 16-08-2019

Chính sách thanh toán tiền thu hộ (COD - Cash On Delivery) của toanquocnhanh.vn

+ Tiền thu hộ sẽ được trả vào thứ 2 hàng tuần.(đối với đơn thu tiền thành công từ thứ 6, 7, CN tuần trước)

+ Tiền thu hộ sẽ được trả vào thứ 3 hàng tuần.(đối với đơn thu tiền thành công vào thứ 2)

+ Tiền thu hộ sẽ được trả vào thứ 4 hàng tuần.(đối với đơn thu tiền thành công vào thứ 3)

+ Tiền thu hộ sẽ được trả vào thứ 5 hàng tuần.(đối với đơn thu tiền thành công vào thứ 4)

+ Tiền thu hộ sẽ được trả vào thứ 6 hàng tuần.(đối với đơn thu tiền thành công vào thứ 5)

+ Tiền đối soát sẽ được chuyển khoản thường vào 17:00 chiều vào ngày đối soát nên Quý khách sẽ nhận được tiền về tài khoản vào sáng hôm sau theo phiên chuyển tiền của ngân hàng, thường là 9:00 sáng.

+ Phí chuyển khoản thường: 5000đ/1 giao dịch

Giải thích thêm:
+ Như vậy giả sử bạn chuyển hàng đều thì tiền thu hộ của thứ 2 sẽ là các đơn đã giao thành công vào thứ 6,7, CN(tuần trước).

+ Tương tự thì tiền thu hộ của thứ 6 sẽ là các đơn giao thành công vào thứ 5 tuần này.

+ Một vấn đề quý khách cần lưu ý: do chuyển khoản thường nên tiền đối soát chuyển khoản vào chiều thứ 6 thì tới sáng thứ 2 mới nhận được bên ngân hàng của quý khách, do Các ngân hàng nhà nước không làm việc vào sáng thứ 7 và CN. Nên tiền đối soát thứ 6 sẽ được nhận vào sáng thứ 2 tuần tiếp theo.


Các bài viết liên quan khác

Happy customers