Bấm để tải app toanquocnhanh.vn:

5 Bước để đăng ký, bắt đầu tạo đơn hàng

20:29:20 17-08-2019

Bước 1: Shop đăng nhập vào http://toanquocnhanh.vn hoặc tải ứng dụng Toan Quoc trên Apple Store hoặc Google CH Play.

Bước 2: Đăng ký tài khoản với emai/password (một đường link sẽ được gửi về email của bạn).

Bước 3: Đăng nhập vào email để xác thực tài khoản (click vào link xác thực tài khoản trong email).

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.                                                                                                                                              

Bước 5: Tạo đơn hàng đầu tiên và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi.


Các bài viết liên quan khác

Happy customers