Bấm để tải app toanquocnhanh.vn:

Cập nhật thông tin ngân hàng để nhận tiền thu hộ

20:26:37 17-08-2019

Sau khi đăng nhập, Shop cần cập nhật những thông tin cơ bản để chúng tôi có thể hỗ trợ:

Các thông tin bắt buộc:

+ Tên người đại diện, số điện thoại, email.

+ Thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thu hộ.

Các bài viết liên quan khác

Happy customers